Detta är SHIELD

SHIELD erbjuder entreprenörer och alla typer av företag i alla skeden - "start-ups" som noterade bolag - juridisk rådgivning inom M&A och Investeringar, Tvistlösning och Corporate/Commercial.

SHIELD är en advokatbyrå med kontor i Stockholm.

LÄS MER OM SHIELD

SHIELDs fullständiga firma är SHIELD Advokatfirma AB. SHIELD står under tillsyn av Sveriges Advokatsamfund och följer därmed samfundets etiska regler. Kontakta SHIELD genom att ringa, maila, eller besök SHIELD på kontoret i Stockholm.

Välkommen till SHIELD!

Kontakt

SHIELD BITRÄDER VID KÖP AV SKOLOR

SHIELD har under sommaren och hösten biträtt ett utbildningsföretag vid dess förvärv av ytterligare tre skolor. Samtliga skolor finns i Stockholmsområdet och kompletterar på ett naturligt sätt den verksamhet som…

Läs mer

SHIELD BITRÄDER VID FÖRSÄLJNING

SHIELD har biträtt vid försäljningen av en event – och konferensverksamhet i Stockholm. Försäljningen skedde genom en överlåtelse av aktier i ett för ändamålet nybildat aktiebolag, till vilket verksamheten, inklusive…

Läs mer

SHIELD BITRÄDER QBNK VID FÖRVÄRV

SHIELD har biträtt QBNK HOLDING AB (PUBL) vid förvärv av EXIGUS AB. QBNK tillhandahåller tjänsten QBank. QBank är en molnbaserad (s.k. SaaS) mediabank som effektiviserar arbetet med marknadskommunikation genom att…

Läs mer
Biträder entrepernörer och företag

SHIELD är en affärsjuridisk advokatbyrå som rådger och biträder entreprenörer och företag inom i huvudsak allmän bolagsrätt, transaktioner, kommersiella avtal och tvister. SHIELDs klienter representerar olika branscher och verksamheter och innefattar både nystartade tech-bolag och mer mogna tillverkningsbolag. En stor del av SHIELDs rådgivning avser corporate governance och rådgivning i mer strategiska frågor med legala förtecken.

Läs mer om SHIELDS tjänster